NU IS DE TIJD

Nu is de tijd, 
om initiatief te nemen, 
en elkaar op te zoeken.

Nu is de tijd, 
om samen te eten,
samen te bidden, 
en samen te lezen

Nu is de tijd. 
om samen onderweg te zijn.
Juist nu.